XXIX Jornades ordinàries de l'Associació Espanyola de Professors de Dret Internacional i Relacions Internacionals

Organització

COMISSIÓ ACADÈMICA ORGANITZADORA

Dr. Antoni Pigrau Solé. Catedràtic de Dret internacional públic. Universitat Rovira i Virgili. Coordinador de la Comissió.

Dra. Susana Borràs Pentinat. Professora agregada de Dret internacional públic. Universitat Rovira i Virgili.

Dra. Mar Campins Eritja. Catedràtica de Dret Internacional Públic. Universitat de Barcelona.

Sra. Silvana Canales Gutiérrez. Investigadora Predoctoral de Dret internacional privat. Universitat Rovira i Virgili.

Dra. Maria Pilar Diago Diago. Catedràtica de Dret internacional privat. Universidad de Zaragoza.

Dra. Maria Font i Mas. Professora agregada (contractado doctor) de Dret internacional privat. Universitat Rovira i Virgili.

Dra. Paula García Andrade. Professora Pròpia Adjunta de Dret Internacional Públic i de Dret de la UE. Universidad Pontificia de Comillas ICAI-ICADE.

Dra. Caterina García Segura. Catedràtica de Relacions Internacionals. Universitat Pompeu Fabra.

Dr. Alfonso González Bondia. Titular de Dret internacional públic. Universitat Rovira i Virgili.

Dra. Diana Marín Consarnau. Professora agregada (contractado doctor) de Dret internacional privat. Universitat Rovira i Virgili.

Sr. Alexandre Moreno Urpí. Professor Associat de Dret internacional públic, Universitat Rovira i Virgili.

 

COMITÈ CIENTÍFIC

Dr. Joaquín ALCAIDE FERNÁNDEZ, Catedràtic de Dret Internacional Públic. Universidad de Sevilla.

Dr. Juan José ÁLVAREZ RUBIO. Catedràtic de Dret Internacional Privat. Universidad del País Vasco.

Dra. Carmen AZCÁRRAGA MONZONÍS. Professora Titular de Dret Internacional Privat. Universidad de Valencia.

Dra. Esther BARBÉ IZUEL, Catedràtica de Relacions Internacionals. Universidad Autónoma de Barcelona.

Dr. Jordi BONET PÉREZ, Catedràtic de Dret Internacional Públic. Universitat de Barcelona.

Dr. Valentín BOU FRANCH, Catedràtic de Dret Internacional Públic. Universidad de Valencia.

Dr. José Luis DE CASTRO RUANO, Professor Titular de Relacions Internacionals. Universidad del País Vasco.

Dr. Pedro DE MIGUEL ASENSIO. Catedràtic de Dret internacional privat. Universidad Complutense de Madrid.

Dra. Teresa FAJARDO DEL CASTILLO, Professora Titular de Dret Internacional Públic. Universidad de Granada.

Dra. Silvia FELIU SOTOMAYOR. Professora titular de Dret internacional privat. Universitat de les Illes Balears.

Dra. Rosa María GILES CARNERO, Professora Titular de Dret Internacional Públic. Universidad de Huelva. 

Dra. Cristina GONZÁLEZ BEILFUSS. Catedràtica de Dret internacional privat. Universitat de Barcelona.

Dra. Paloma GONZÁLEZ-GÓMEZ DEL MIÑO, Professora Titular de Relacions Internacionals. Universidad Complutense de Madrid.

Dr. Josep IBÁÑEZ MUÑOZ, Professor Titular de Relacions Internacionals. Universidad Pompeu Fabra.

Dra. Esperanza ORIHUELA CALATAYUD, Catedràtica de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals. Universidad de Murcia.

Dr. Gustavo PALOMARES LERMA, Professor Titular de Relacions Internacionals. Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Dra. Eulalia PETIT DE GABRIEL. Professora Titular de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals. Universidad de Sevilla.

Dr. Andrés RODRÍGUEZ BENOT. Catedràtic de Dret internacional privat. Universidad Pablo de Olavide.

 

INVESTIGADORS/ES QUE PARTICIPARAN AL TALLER COM A COMENTARISTES

Dra. Montserrat ABAD CASTELOS. Catedràtica de Dret Internacional Públic. Universidad Carlos III de Madrid.

Dr. Rafael ARENAS GARCÍA. Catedràtic de Dret internacional Privat. Universidad Autónoma de Barcelona.

Dr. Isaías BARREÑADA BAJO.  Professor ajudant doctor de Relacions Internacionals. Universidad Complutense de Madrid.

Dr. Jaume FERRER LLORET. Catedràtic de Dret Internacional Públic . Universidad de Alicante.

Dra. Pilar JIMÉNEZ BLANCO. Catedràtica de Dret internacional Privat. Universidad de Oviedo.

Dra. Claudia JIMÉNEZ CORTÉS. Professora Titular de Dret Internacional Públic. Universitat Autònoma de Barcelona.

Dra. Leire MOURE PEÑÍN, Professora Agregada (Contractada Doctora) de Relacions Internacionals. Universidad del País Vasco. 

Dr. Angel J. RODRIGO HERNÁNDEZ. Professor Titular de Dret Internacional Públic. Universitat Pompeu Fabra.