XXIX Jornades ordinàries de l'Associació Espanyola de Professors de Dret Internacional i Relacions Internacionals

Inscripció

CALENDARI D'INSCRIPCIÓ

- Participants (ponents, moderadors/es, persones que presenten comunicació/taller/pòster): La inscripció a les XXIX Jornades de l'AEPDIRI es podrà realitzar a partir del 3 de maig de 2021. Per inscriure's com a participant cal haver realitzat el registre previ al web del congrés. A partir del dia 20 de setembre es pot començar a realitzar el pagament mitjançant l'àrea privada.

- Assistents. Per inscriure's com assistent (sense presentar comunicació/taller/pòster), cal realitzar el registre en aquest enllaç. La data d'inci d'aquesta modalitat d'inscripció serà a partir del 20 de setembre.

- Últim dia per inscriure's: 1 de desembre 2021
 
QUOTES D' INSCRIPCIÓ JORNADES AEPDIRI TARRAGONA 2021
Membres (i acompanyants) fins al 15 de novembre de 2021  150 €
Membres (i acompanyants) després del 15 de novembre de 2021  200 €
No membres de l'AEPDIRI (i acompanyants)  200 €
Doctorandes/doctorands (en situació predoctoral o fins a 5 anys des de la data de la defensa de la tesis)  120 €
Acompanyants: Sopar dia 17 de desembre  50 € (*)
L'import de la inscripció inclou l'assistència a les Jornades, els cafès durant les sessions, els dinars de dijous i divendres, i el sopar de divendres.

(*) Si la inscripció inclou exclusivament el sopar, s'ha de formalitzar la reserva enviant un correu a congressos@fundacio.urv.cat abans de l'1 de desembre.

Important: Si la factura de la quota d'inscripció a de ser emesa a dades d'una Universitat o institució, si us plau, seleccioneu-ho en l'apartat "Factura dades empresa".

Política de cancel·lació: cal enviar la cancel·lació per escrit congressos@fundacio.urv.cat, es farà la devolució de l'import pagat amb una retenció del 10% en concepte de despeses de gestió.