VII Congrés Català de Sociologia. 21 i 22 abril 2017, Tarragona

Resums

Presentació de Resums:

Els resums / abstracts es poden presentar en Català, Castellà, Anglès o Francès.

Han de tenir una extensió màxima de 300 paraules per a una comunicació d’una durada de 15 minuts aproximadament.

Ha de constar necessàriament de: pregunta de recerca, marc teòric, metodologia i principals resultats.

Es poden presentar un màxim de dues comunicacions per persona.

S’ha d’indicar el grup de treball.

L'enviament dels resums / abstracts es farà mitjançant aquest aplicatiu. Cal haver fet el registre prèviament (clau d'accés i contrasenya)

Una vegada dins la zona privada, trobareu un apartat anomenat: "Les meves comunicacions", on trobarà la opció de penjar el document.