V JORNADA D'INNOVACIÓ DOCENT: La motivació en la docència

Comunicacions

La jornada pretén donar la màxima flexibilitat a la presentació dels treballs en diferents formats i facilitar les preferències particulars dels ponents. Així, els autors poden presentar els seus treballs en format de comunicació oral, virtual o pòster. Totes les comunicacions acceptades seran publicades.

Comunicació oral
El lliurament de resums de les propostes de comunicació es farà entre el 16 de maig i el 16 de juny de 2018 a l'adreça de correu electrònic mariarosa.isern@urv.cat
L'avaluació de les propostes de comunicació correspon al Comitè Científic i es farà en funció del contingut de la comunicació i de l'organització de la jornada.
L'acceptació o denegació de la proposta de comunicació es comunicarà al seu responsable (primer autor) a través del correu electrònic a partir del 23 de juny.

Comunicació virtual
Les normes de presentació i avaluació de les propostes de comunicació virtual seran les mateixes que per a les comunicacions orals.
Per poder optar a aquesta categoria, s’han de complir els requisits següents:

1. El vídeo de la presentació de la comunicació haurà de tenir una durada de 5 minuts i contindrà els aspectes més importants de la mateixa (s'ha de tenir en compte la qualitat d'imatge i so de la gravació).
2. La data límit per enviar el vídeo és el 9 de juliol, i s'ha de fer a l'adreça de correu electrònic mariarosa.isern@urv.cat. Per a l'enviament pot utilitzar el programa "wetrasnferplus", que és totalment gratuït i permet enviar arxius que no superin els 2GB de pes, sense necessitat d'haver de crear un compte o omplir formularis. [Disponible des de: https://www.wetransfer.com/]

Pòster
Les normes de presentació i avaluació de les propostes de pòster seran les mateixes que per a les comunicacions orals.
La mida del pòster haurà de ser DINA1 (594x841cm). Podeu presentar el vostre pòster presencialment, o bé podeu enviar-lo imprès en paper.
La data límit per enviar el pòster, per aquells comunicants presencials, és el 9 de juliol.

 

Es consideraran prioritàries les propostes relacionades amb els àmbits que s’indiquen a continuació:

  • Noves línies de recerca en la docència.
  • Ús docent de les xarxes socials.
  • Impacte de la recerca en la docència.
  • El rol del professor i de l’estudiant a l’aula universitària.
  • Bones pràctiques docents.
  • Motivació en la docència: estudiants i professors.

 

Les comunicacions, independentment del seu format de presentació (comunicació presencial oral, virtual o pòster), seran convenientment certificades amb la qualificació de "comunicació".