JORNADES URV sobre l'Emergència Climàtica: perspectives científiques, polítiques i socioeconòmiques

JORNADA 2. “Canvi climàtic, transició energètica i sostenibilitat: estratègies R+D+I”

Els objectius de reducció de gasos d’efecte hivernacle (descarbonització absoluta i emissions zero), clarament establerts per la UE, passen fonamentalment per actuacions i estratègies encaminades a reduir l’índex de carbonització (emissions per unitat de consum d’energia) i, també, per reduir significativament la intensitat energètica (eficiència en el consum). Alhora, caldria garantir la seva compatibilitat amb un desenvolupament econòmic sostenible i, en conseqüència, impulsant el desacoblament de les emissions i el consum de recursos respecte del PIB.

El primer factor anteriorment citat implicaria actuar sobre les fonts d’energia renovable, la seva eficiència en la generació d’aquests tipus d’energies i la integració en les xarxes energètiques. El segon dels factors, el de la intensitat energètica, fonamentalment estaria associat a emprendre estratègies d’innovació tecnològica i millora dels processos industrials i productius, així com de racionalització de la demanda energètica final. I tot això sense deixar de banda l’interès per considerar els impactes socials d’aquestes estratègies.

En aquest context, la Jornada inclou ponències de prestigi que poden ajudar a delimitar una agenda R+D+I conjunta que contribueixi a guiar l’estratègia de la URV en aquest àmbit en els propers anys. Atès el seu caràcter global, la idea és que aquesta jornada formi part d’una sèrie d’esdeveniments en el futur que detallin aquests reptes en àmbits sectorials i funcionals.

La trobada s’adreça, fonamentalment, a tots els actors involucrats en les cadenes d’R+D+I, investigadors universitaris i de centres de recerca i transferència, i empreses i organismes governamentals, per tractar d’identificar oportunitats de compartir interessos i projectes.

Hores

Títol Ponència

Ponent/s

9:00  9:30

Inauguració de la Jornada: benvinguda de la rectora de la URV.

Objectius, organització i presentació del seminari

María José Figueras

Juan Antonio Duro, catedràtic del Departament d’Economia de la URV

9:30 – 10:15

Overview and update of scientific evidences supporting anthropogenic climate change

Thomas Peterson, ex-investigador en cap del NOAA’s National Center for Environmental Information (NCEI), Ashville (EUA), i president de la Comissió de Climatologia (CCI) de l’Organització Meteorològica Mundial (OMM)

10:15 – 11:00

Climate Change, Energy and Society: a multidisciplinary research agenda for universities

Simone Abram, investigadora del Departament d’Antropologia de la Universitat de Durham (Regne Unit)

11:00 – 11:30

Pausa cafè i networking

 

11:30 – 12:15

Energia i R+D+I: reptes i projectes

Joan Batalla, director general de la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental (FUNSEAM)

12:15 – 13:00

Reptes energètics i mediambientals des de Catalunya

Manel Torrent, director de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) de la Generalitat de Catalunya

13:00 – 13:45 Climate change and societal transformations: a research agenda

Pim de Boer, assessor de política estratègica de la Unió Europea per a la Universitat Lliure d’Amsterdam (VU)

16:00 – 18:00

Discussions lead by:

Simone Abram (DU), Pim de Boer (VU), Alberto Coronas (URV) i Juan Antonio Duro (URV)