JORNADES URV sobre l'Emergència Climàtica: perspectives científiques, polítiques i socioeconòmiques

JORNADA 3. Inauguració del curs URV 2019-2020

9 d’octubre. Campus Catalunya. Aula Magna. 12 h

La investigadora de ciències del medi ambient de la Universitat d’East Anglia, Clare Goodess, serà l’encarregada de pronunciar la lliçó inaugural del nou curs acadèmic de la URV amb la conferència “Why UEA has declared a climate and biodiversity emergency” (Per què la UEA ha declarat una emergència per al clima i la biodiversitat).

La Dra. Clare Goodess es va incorporar l’any 1982 a la Unitat de Recerca Climàtica, de renom internacional, d’aquesta universitat britànica, on actualment és investigadora principal. Els seus interessos de recerca actuals se centren en el desenvolupament i ús de la informació climàtica regional, especialment pel que fa a les projeccions climàtiques, els esdeveniments extrems i la representació de la incertesa. Treballa a la interfície entre els modeladors del clima i els usuaris de la informació climàtica, on cada vegada és més important la comunicació, especialment amb els responsables de presa de decisions i de regulacions i amb els investigadors que modelen els impactes del canvi climàtic.

La seva experiència pràctica en la investigació del canvi climàtic i la variabilitat i els vincles amb la circulació atmosfèrica, així com la reducció estadística des de l’escala del model de clima global més ampli a les escales espacials més altes per als usuaris de projeccions climàtiques, proporcionen un context valuós per a molts dels seus projectes i activitats de recerca recents i actuals. Aquests se centren en l’ús de la informació climàtica regional en impactes, avaluacions d’adaptació i vulnerabilitat per a diversos sectors, incloent-hi la sanitat, l’agricultura, el turisme, les energies renovables i l’entorn i infraestructures construïdes. Ha coordinat i ha participat com a treballadora en molts dels principals projectes sobre el canvi climàtic del Regne Unit i Europa, juntament amb projectes sobre la Mediterrània, Amèrica del Sud i el Carib.

Després d’haver treballat en escenaris sobre el canvi climàtic i amb usuaris d’aquests escenaris durant un parell de dècades, està en condicions de jugar un paper protagonista en el desenvolupament dels serveis climàtics. Els projectes actuals se centren en el desenvolupament de serveis climàtics per al sector de les energies renovables i el desenvolupament de perfils sobre el clima i la salut per a l’Organització Mundial de la Salut, així com el treball col·laboratiu en ciutats sostenibles i saludables. També participa en el projecte SECLI-FIRM d’Horitzó 2020, sobre el valor afegit de les previsions de clima estacional per a les decisions de gestió integrada del risc que se centren en la presa de decisions en els sectors de l’energia i l’aigua.

L’experiència i els coneixements de Clare Goodess s’han requerit en diverses activitats internacionals. Així, va ser l’autora principal de l’Informe especial del Grup Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic (IPCC, per les seves sigles en anglès) de 2012 sobre la gestió de riscos d’esdeveniments extrems i desastres per avançar l’adaptació al canvi climàtic. És copresidenta del grup de treball sobre el clima regional del Programa Mundial d’Investigacions Climàtiques, amb responsabilitats que inclouen la supervisió de la iniciativa internacional CORDEX sobre la reducció de la superfície regional. Pel que fa a la Comissió de Climatologia i a la Comissió de Serveis Bàsics de l’Organització Meteorològica Mundial, és membre de l’equip d’experts d’interprogrames sobre les activitats climàtiques regionals.