III Congrés Català de la Cuina

COMISSIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA. CAMP DE TARRAGONA I TERRES DE L’EBRE

COMITÉ D’HONOR DEL CONGRÉS AL CAMP DE TARRAGONA I TERRES DE L’EBRE

President de la Diputació de Tarragona

-          Il·lm. Sr. Josep Poblet i Tous

Rectora de la Universitat Rovira i Virgili

-          Mgfca. i Excma. Sra. Mª José Figueras Salvat

President del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili

-          Sr. Joan Pedrerol Gallego

Director General Serveis Territorials d’Ensenyament Tarragona

-          Sr. Jean Marc Segarra Mauri

 


COMISSIONS DEL CONGRÉS AL CAMP DE TARRAGONA


COMISSIÓ ORGANITZADORA DEL CONGRÉS AL CAMP DE TARRAGONA

Presidenta del Congrés al Camp de Tarragona

-          Dra. Marta Nel-lo Andreu. Degana de la Facultat de Turisme i Geografia de la URV

-          Sr. Jordi Jardí. Director del INS Escola Hosteleria de Cambrils


Director Executiu del Congrés al Camp de Tarragona

-          Dr. Jesús Angla Jiménez. Vicedegà de la Facultat de Turisme i Geografia de la URV


Secretariat

-          Dr. Miquel Àngel Bové i Sans. Professor del Departament d’Economia de la URV.

-          Dra. Misericòrdia Domingo Vernis. Responsable de l’ensenyament de Grau de Gestió en Turisme i Hoteleria de la URV

-          Sra. Marta Farrero Muñoz. Directora Técnica del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona

-          Sr. Jaume Salvat. PCT de Turisme i Oci de Catalunya

 

COMITÈ CIENTÍFIC I D’EXPERTS DEL CONGRÉS AL CAMP DE TARRAGONA

Coordinador

-          Dr. Miquel Àngel Bové i Sans. Professor del Departament d’Economia de la URV

Membres

-          Dr. Salvador Anton Clavé, Catedràtic del Departament de geografia de la URV.

-          Dra. Olga Busto Busto, Professora de l’àrea de Química analítica. Departament de Química Analítica i Química Orgànica de la URV

-          Dra. Silvia De Lamo Castellvi, Professora del Departament d'Enginyeria Química de la URV.

-          Dr. Jordi Diloli Fons, Professor del Departament d'Història i Història de l'Art de la URV

-          Dr. Juan Antonio Duro Moreno, Catedràtic del Departament d'Economia de la URV

-          Dr. Jaume Gené Albesa, Professor de l’àrea de Comercialització i investigació de mercats. Departament de Gestió d'Empreses de la URV

-          Dra. Montserrat Giralt Batista, Professora de l’àrea de Farmacologia. Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques de la URV

-          Dra. Maria Isabel Gracia Arnaiz, Professora l’àrea de de Antropologia social. Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social de la URV

-          Dra. Maria Asunción Huertas Roig, Professora del Departament d'Estudis de Comunicació de la URV

-          Dra. Montserrat Nadal Roquet-Jalmar, Professora de l’àrea de Fisiologia Vegetal. Departament de Bioquímica i Biotecnologia de la URV

-          Dra. Maria Noemí Rabassa Figueras, Professora de l’àrea de Comercialització i investigació de mercats. Departament de Gestió d'Empreses de la URV

-          Dra. Rosa Maria Solà Alberich, Catedràtica de Medicina. Departament de Medicina i Cirurgia de la URV

-          Dra. Eva Zafra Aparici, Professora del Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social de la URV

 


COMISSIONS DEL CONGRÉS A LES TERRES DE L’EBRE


COMISSIÓ ORGANITZADORA DEL CONGRÉS A LES TERRES DE L'EBRE

 

COMITÈ CIENTÍFIC I D’EXPERTS DEL CONGRÉS A LES TERRES DE L'EBRE

Organitza: