XIII Congrés d'Antropologia - Perifèries, Fronteres i Diàlegs

Inscripció

Inscripcions únicament in-situ mitjançant tarja de crèdit durant els dies del XIII Congrés d' Antropologia a la Secretaria Tècnica.

Estudiants socis/es FAAEE o AIBR: 120€

Estudiants no socis/es FAAEE o AIBR: 150€ 

Socis/es FAAEE o AIBR: 210€
 
No socis/es FAAEE o AIBR: 280€

Logotips