8è curs de Pediatria Pràctica

Dates importants i preus

Preu de la inscripció:

  fins  l'1  el 24 de febrer 2023 *         a partir 25 febrer        
Presencial 90 € 110 €
Online 70 € 70 €

* el pagament ha d'estar efectuat en aquesta data

El preu de la inscripció presencial inclou: Assistència al curs i als tallers, pausa cafè, certificat assistència al curs i als tallers.

El preu de la inscripció online inclou: Accés al curs (no als tallers) a través d'una plataforma online, certificat d'assistència després de validar l'assistència dels dos dies.

IMPORTANT: últim dia per realitzar la inscripció i el seu pagament: 24 de febrer 2023. Una vegada finalitzat el termini, les inscripcions pendents de pagament, no seran gestionades.

Condicions de cancel·lació:

Les sol·licituds de cancel·lació s’han d’adreçar per correu electrònic a congressos@fundacio.urv.cat fins a 15 dies abans de la data del curs. A partir d’aquesta data, no es retornarà l’import de la inscripció.

  • Sol·licituds de cancel·lació rebudes fins al 24 de febrer inclòs: es retorna l’import de la inscripció. L’Oficina de Congressos retindrà el 10% de l’import de la matrícula en concepte de despeses de gestió.
  • Sol·licituds de cancel·lació rebudes després del 24 de febrer: no es retorna l’import de la inscripció.

Les inscripcions són nominals i intransferibles, NO es pot modificar l’assistent ni substituir-lo per una altra persona. Si no podeu assistir a l’esdeveniment, heu de cancel·lar la matrícula en les condicions exposades anteriorment.