2nd SBRLab International Virtual Conference on Management, Law, Politics, Economics and Social Studies

Informació autors

Instruccions

Es convida a investigadors i professionals a presentar com a molt tard el 15 de juliol de 2018 una proposta de 2.000 paraules com a màxim (si només s'envia un resum) o de 8.000 com a màxim, si s'envia la comunicació completa. Tots els treballs presentats seran revisats amb el mètode doble cec. Els autors han de seguir les directrius de la Conferència. Llegiu i seguiu amb molta cura. S'exigeix el compliment de les actuals directives per facilitar l'estandardització de la publicació del llibre d'actes del congrés.

Per l'enviament de la proposta d'abstract és necessari registrarse a la web del congrés, que permet l'accés a la intranet de la pàgina. 

Per poder participar en el congrés és necesari realitzar la inscripció i procedir al pagament de la tarifa corresponent. El pagament es pot fer amb transferència bancària o tarjeta de crèdit. Una vegada rebem l'ingrés de la quota, rebrà un email de confirmació de la inscripció. Els estudiants també han d’adjuntar una proba vàlida de la seva condició en el camp habilitat dins el formulari de registre.

GUIA D'ESTIL (RESUM COMUNICACIÓ)

  • Cada resum ha d'incloure: el títol, estat de la qüestió, mètode de recerca, resultats i conclusions.
  • El títol, autors i afilicación professional s'ha d'adjuntar en un document separat.
  • Longitud màxima: 2.000 paraules.

GUIA D'ESTIL (COMUNICACIÓ FINAL)

  • Les comunicacions es poden presentar en anglès, castellà i català, les tres llengües oficials de la conferència. 
     
  • S'ha d'incloure un abstract en anglès
  • Times New Roman 12-point font 
  • Tamany A4
  • Marges de 2.5cm 

NO INCLOURE el nom de l'autor(s) en la pàgina incicial ni en cap altra pàgina. Evita qualsevol informació que identifique al autor(s) o institució.

 

Contigut de la comunicació i format:

Pàgina 1 - La Pàgina del títol ha d'incloure:

     Títol (centrat, i els temps audaços nou tipus de lletra de 14 punts romà)

     Resums (lletra times new roman, 12 punts màxim, 200 paraules)

     3-5 Paraules clau: (lletra times new roman, 12 punts)

     El nom del topic al qual es presenta el document

Pàgina 2 - El cos del document

Els títols i subtítols

1. Els títols principals. Han de ser numerats seqüencialment, en majúscules i en negreta. Ha de precedir una línia d'espai i ha de seguir un encapçalament.

1.1 Subtítols. En cas de ser comptats d'acord amb la línia principal, en cursiva i només la primera lletra ha d'estar en lletra majúscula. Ha de precedir una línia d'espai i ha de seguir un subtítol.

Les figures i taules han d'estar degudament numerades (ex., Taula 1, Taula 2, ...), integrat en el text i centrat en l'ample de la pàgina.

Les notes al peu s'han de mantenir a la part inferior de la pàgina i numerades consecutivament en el text amb números aràbics en superíndex.

Les referències han de seguir l'estil APA.DATES IMPORTANTS

Termini presentació comunicacions: 15 juliol 2018

Procés de Revisió: 15 a 30 de juliol 2018

Notificació d'acceptació als autors: 31 de juliol 2018

Termini presentació comunicacio final: 15 de novembre de 2018

Envio camera ready paper: 15 de novembre de 2018