2nd SBRLab International Virtual Conference on Management, Law, Politics, Economics and Social Studies

Convocatòria de comunicacions

Convocatòria de comunicacions

Per abordar el tema de la conferència "Trobant solucions per a una societat post-crisi" hem emmarcat els principals temes de la conferència en tres disciplines: gestió, socio-política i dret.

Convidem a enviar els treballs sobre els temes relacionats amb l'esperit i els objectius de la conferència: presentar, discutir i aprendre sobre els últims avenços en la recerca de solucions als problemes creats per l'última crisi financera. Els temes a continuació són una indicació de l'abast previst de la conferència, però no pretenen ser restrictius.

 

SOLUCIONS DES D'UNA PERSPECTIVA DE LA GESTIÓ

- Organitzacions col·laboratives

- Repensant el lideratge organitzatiu

- Empreneduria i creixent

- Responsabilitat corporativa i sostenibilitat

- Estratègia i gestió del canvi 

- Innovació social

- Gestió de recursos humans i noves relacions laborals

- Creacio de valor a través de la colaboració pública-privada

 - Gestió internacional

- Organitzacions que aprenen i gestió del coneixement

 

SOLUCIONS DES D'UNA PERSPECTIVA SOCIO-POLÍTICA

- Canvis en el mercat de treball i segmentació

- Mercats de treball a Europa: cap a una especialització?

- Estratègies empresarials i sindicals davant de la crisi

- L'ocupació juvenil i la formació

- La precarització de l'ocupació des d'una perspectiva social

- L'ocupació de les dones i les situacions de vulnerabilitat social.

- Mercat de treball i immigració en un marc de crisi

- Polítiques d'ocupació a Europa

- Nous moviments socials

 

TRACK DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL

- L'impacte de la globalització de l'economia i la seva governança en les relacions individuals i col·lectives de treball.

- Els nous escenaris de la descentralització productiva: les empreses multiserveis, les xarxes d'empreses i el fissured work place.

- Identificar des d'un vessant jurídic-laboral les manifestacions més recents de les innovacions tecnològiques (robòtica, digitalització, intel·ligència digital, big data, etcètera) que tenen impacte en les noves formes i maneres d'entendre el treball.

- L'impacte de les noves tecnologies en l'accés a l'ocupació i en les condicions de treball.

- La incidència de les noves tecnologies en la conciliació de la vida personal, laboral i familiar.

- Els desafiaments de l'ocupació no convencional derivat de les noves tecnologies per a l'acció col·lectiva.

- Nous escenaris de la precarietat laboral.

- Les transicions laborals: de la formació a l'ocupació i de l'ocupació a la jubilació.

- El fenomen de l'envelliment de la població i els reptes que el mateix planteja en relació amb el mercat de treball i en matèria de protecció social (silver economy o economia de la tercera edat).

- L'impacte de la ecologització de l'economia en la introducció de noves modalitats de producció i d'organització del treball més respectuoses amb el medi ambient.